Nieuws

Belgische vastgoedmarkt stabiel

Investeringsvennootschap Petercam voorspelt in een rapport over de vooruitzichten voor de Belgische economie een stabilisering van de vastgoedmarkt. Vooral de uitzonderlijk lage hypotheekrente speelt in die stagnatie een belangrijke rol. Door lage rentes is de ontleencapaciteit van kopers immers hoger. En die lage rentes zullen nog een tijdje behouden blijven. "De laatste daling van de marktrente is nog niet verrekend in de hypotheekrente", stelde de hoofdeconoom van de zakenbank eerder al.

De koopkracht voor woningen is wel degelijk afgenomen: “Met dezelfde koopkracht koop je in België vandaag nog half zoveel huis als midden jaren 80.” Maar Petercam wijst erop dat niet alleen rekening mag worden gehouden met de inkomens. Ook het demografische feit dat de bevolking gestaag blijft groeien en gezinnen gemiddeld steeds kleiner worden door vergrijzing en scheidingen, doet de vraag en dus de prijs aanhouden.

Het evenwicht is evenwel fragiel, erkent de investeringsvennootschap. Een aanpassing van de woonfiscaliteit is de belangrijkste risicofactor. De impact van de verlaagde woonbonus is alvast moeilijk in te schatten. Daarnaast is de Belgische markt gevoeliger dan andere landen voor een rentestijging, iets wat ook ratingbureau Standard & Poors eerder al opwierp.

Bronnen: De Standaard, Trends