Nieuws

Huur opzeggen

Kan je een huurcontract op ieder moment stopzetten?

 

 

Als je een woning huurt kan je op ieder moment een huurcontract stopzetten, al moet je wel rekening houden met een aantal factoren.

Vooropzeg

Indien je wenst een contract vroegtijdig stop te zetten, ben je verplicht om een vooropzeg van drie maanden te respecteren. De opzeggingstermijn start op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging plaatsvindt.

Breng de verhuurder op de hoogte van je vertrek met een aangetekende brief. Zo vermijd je eventuele betwistingen.

Opzeggingsvergoeding

Daarnaast ben je verplicht om je huisbaas een opzeggingsvergoeding te geven indien je het contract stop zet gedurende de eerste drie jaren van je verblijf. De vergoeding verschilt naargelang de periode die je hebt vertoefd in de woning, meldt Notaris.be.

 

Gedurende het eerste jaar komt de opzeggingsvergoeding overeen met drie maanden huur. Het daaropvolgende jaar is dat twee maanden huur, en het derde jaar ben je de huisbaas nog één maand huur verschuldigd.

 

Heb je de woning langer dan drie jaar gehuurd, dan ben je niet langer verplicht om een opzeggingsvergoeding te betalen.

De huisbaas kan de opzeggingsmogelijkheid niet beperken of uitsluiten in een contract.

Bijzondere registratieverplichting

Je mag een huurcontract uitsluitend stopzetten zonder verplichtingen als de verhuurder niet heeft voldaan aan zijn bijzondere registratieverplichting. Zo'n registratie wordt opgelegd door het Wetboek der registratierechten. De huisbaas is verplicht om een schriftelijk huurcontract te registreren. Doet hij dat niet, dan ben je vrij om op eender welk moment het contract stop te zetten zonder financiële consequenties.

Onderlinge overeenkomst

Het is ook mogelijk om in samenspraak met de huisbaas het contract vroegtijdig te beëindigen. Het is aangewezen om de voorwaarden van de stopzetting op papier te zetten om misverstanden te vermijden. (NS)

 bron :moneytalk.be nieuws