Nieuws

Renovatie is fiscaal aftrekbaar

De Vlaamse renovatiepremie is niet meer sinds december vorig jaar. Van- af de zomer kun je de vervangende belastingvermindering aanvragen. De vermindering krijg je in drie schrijven toegekend. Voor aanvraag van deze belastingvermindering kun je terecht bij Wonen-Vlaanderen. Bij goed- keuring ontvang je een attest dat je bij je belastingaangifte voegt. De be- lastingvermindering/belastingkrediet word dan in drie schijven toege- kend. Indien je van plan was nog voor de zomer van 2015 de renovatiepre- mie aan te vragen, wordt een overgangsregeling uitgewerkt zodat je dit nog steeds kunt doen aan dezelfde voorwaarden. Je houdt je facturen bij en dient dan in de zomer van 2015 de aanvraag in. (kcw)

Info: www.energiesparen.be, www.wonenvlaanderen.be