Nieuws

Vastgoedmakelaars zijn deontologisch verplicht solvabiliteit van kandidaat-huurders na te gaan

Huurders worden meer en meer geweigerd als ze geen vast werk hebben, zo wordt vandaag in diverse media bericht. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen stelt daarbij dat het zou gaan om discriminatie op basis van het vermogen van de huurder. De Vlaamse vastgoedmakelaars (CIB Vlaanderen en het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) willen in dit debat beklemtonen dat ze verplicht zijn de bestendigheid van het inkomen en dus ook de solvabiliteit van de huurder te controleren. Een dergelijke controle is in geen geval bedoeld om de toegang van zwakke huurders tot de private huurmarkt te bemoeilijken en is bijgevolg nooit discriminerend. Het beschermt de huurder tegen potentieel overdreven zware lasten, met wanbetaling en uithuiszetting als mogelijke gevolgen. Deze controle behoort trouwens tot de burgerrechtelijke en deontologische verplichtingen van de vastgoedmakelaar.

 

Selecteren op basis van solvabiliteit, en daarbij de risicovolle aspecten van het inkomen onderzoeken, mag volgens de Vlaamse vastgoedmakelaars niet gezien worden als een vorm van discriminatie. Daarmee doet de vastgoedmakelaar immers niet meer dan wat van hem verwacht wordt en speelt hij z’n maatschappelijke rol. Zo zal niet enkel de verhuurder een minimale zekerheid geboden worden, ook de huurder wordt in bescherming genomen wanneer hij van een onrealistisch scenario zou uitgaan.

 

Daarmee keurt de sector een automatische uitsluiting van kandidaat-huurders zonder vast contract echter niet goed. Wel benadrukken de Vlaamse vastgoedmakelaars dat het in bepaalde dossiers kan doorwegen in de definitieve selectie door de verhuurder. Vastgoedmakelaars die niet nagaan in welke mate een potentiële huurder voldoende solvabel is, riskeren bovendien een sanctie van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), het controleorgaan van de sector.

 

Niet onbelangrijk is dat de vastgoedmakelaars frequent samenwerken met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen, dat het aantal klachten over discriminatie op basis van vermogen de laatste tijd ziet stijgen. De sector beklemtoont dan ook dat ze elke vorm van discriminatie uitdrukkelijk afkeurt.

Gedegen en doordacht beleid

 

Het feit dat verhuurders almaar voorzichtiger worden in hun definitieve toezegging, kan de sector bevestigen. Eigenaars die een pand verhuren, worden almaar meer met huurachterstallen geconfronteerd, wat zich vertaalt in een bijzondere krapte op de private huurmarkt. Dat alles toont volgens de makelaardij opnieuw de nood aan voor meer stimuli voor de private huurmarkt.

 

De Vlaamse vastgoedmakelaars vragen de overheid om de inkrimping van het aanbod op de private huurmarkt te bestrijden via een gedegen en doordacht beleid. Het toekomstige huurgarantiefonds is daarbij een mogelijke piste. Daarnaast pleit de vastgoedsector onder meer voor een uitbreiding van het stelsel van huursubsidies. Net zoals het opnieuw optrekken van de huurwaarborg van twee naar drie maanden, zal dit de verhuurders opnieuw meer zekerheid bieden over hun rendement. Zo kan het investeren in de private verhuur opnieuw interessanter worden gemaakt.  De vastgoedsector blijft ook aandringen op een meer gelijke fiscale behandeling van roerende en onroerende inkomsten, o.a. via het verlagen van de successie- en registratierechten bij een verdere verhuur

 

Bron : www.biv.be