Nieuws

Vervalt de woonbonus in 2014?

In 2014 vervalt de federale woonbonus. Vanaf 1 januari 2014 ligt de woonbonus dus niet langer in de handen van de Belgische overheid, maar wordt het een aangelegenheid van Vlaanderen, Brussel en Wallonië, die er elk een eigen invulling aan kunnen geven. Hoe zullen de gewesten dit opvangen? Het is algemeen gekend, Belgen hebben een baksteen in de maag. En dat komt deels omdat we fiscaal voordeel krijgen bij een hypotheeklening. Dit fiscaal voordeel is in het leven geroepen om Belgische gezinnen aan te moedigen een eigen woning aan te kopen. Hierdoor krijgen heel veel gezinnen jaarlijks geld terug van de fiscus.

Onzekerheid over de woonbonus in 2014
De crisis heeft er voor gezorgd dat heel wat woonpremies geschrapt werden van de federale agenda. Zo zal, helaas, ook de woonbonus uit deze agenda verdwijnen per 1 januari 2014 en wordt het vanaf dan een gewestelijke aangelegenheid, al is het nog lang niet duidelijk welk systeem de huidige regeling zal vervangen. Volgens de Woonraad zal de Vlaamse regering de woonbonus niet in zijn huidige vorm kunnen behouden, want daarvoor is het te duur.

De gevolgen van de onzekerheid omtrent de woonbonus zijn al duidelijk voelbaar. Volgens recente cijfers van Febelfin, de overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector, hebben de Belgische banken in het eerste kwartaal van 2013 reeds 25% minder woonkredieten afgesloten dan het jaar voordien. En naar alle waarschijnlijkheid zal deze terughoudendheid bij de kandidaat -bouwers en -kopers niet verbeteren tot er meer duidelijkheid is over de plannen van de gewesten.

Oplossingen omtrent de onzekere woonbonus?
Wat er dus precies zal gebeuren en welke maatregelen de Vlaamse regering zal nemen, blijft voorlopig afwachten tot na de bekendmaking ervan. Itinera pleit alvast voor een vervanging van de woonbonus door een verlaagd BTW-tarief op nieuwbouw. Maar dit voorstel stoot op heel wat tegenwind.

1 zaak is zeker, of er nu een financiële compensatie komt of niet, investeren in vastgoed is nooit verloren.

 

Bron : www.bowenenwonen.net