Nieuws

Rookmelders kunnen levens redden !

ROOKMELDERS KUNNEN LEVENS REDDEN

In BelgiĆ« vallen veel meer doden bij woningbranden dan in onze buurlan- den. In 2014 kwamen in ons land 69 mensen om het leven bij een brand. Opvallende vaststelling daarbij is dat slechts 43% van de Vlaamse huizen over een rookmelder beschikt, waar dit in Nederland 68% en in het Verenigd Koninkrijk zelfs 89% is. Nochtans kunnen goed geplaatste en goed functio- nerende rookmelders bewoners snel alarmeren bij een brand en – tegen een heel beperkte kostprijs – heel wat levens redden.

In Vlaanderen moeten alle nieuw te bouwen woningen en alle woningen waaraan werken worden uitgevoerd en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is met rookmelders worden uitgerust. Probleem is dat die verplichting bijzonder moeilijk kan gecontroleerd worden. Het komt dus aan op het vrij initiatief van de inwoner. In sommige gemeenten kan je een pre- mie bekomen voor de aanschaf van rookdetectoren. (maf/foto grf

info www.premiezoeker.be