Nieuws

Woonbonus onveranderd tot 2015

De federale regering zet het fiscale voordeel van de woonbonus om naar een belastingvermindering. Voor leningen gesloten vóór 2015 is dat een vermindering tegen het hoogste belastingtarief, vanaf 1 januari 2015 tegen een vast tarief van 45 procent.

De geplande hervorming van het fiscale voordeel voor woonleningen blijkt uit een amendement op het wetsvoorstel zesde staatshervorming. Het werd al goedgekeurd in de Kamercommissie. De omvorming van een belastingaftrek naar een belastingvermindering is noodzakelijk om de bevoegdheid voor de woonbonus te kunnen overdragen naar de gewesten. Bij de staatshervorming is immers voorzien dat de gewesten vanaf 1 juli 2014 een eigen beleid kunnen uitstippelen voor de fiscale voordelen voor de eigen woning.

Waarom is die technische ingreep noodzakelijk? Met de woonbonus in zijn huidige vorm wordt een bepaald bedrag van het belastbare inkomen afgetrokken. Dat levert een voordeel op tegen het hoogste belastingtarief waartegen men belast wordt, het marginale tarief. Maar de regio’s hebben niet de bevoegdheid om de belastbare grondslag te wijzigen. Ze kunnen enkel een belastingvermindering of -krediet toekennen, waarmee een bepaald bedrag wordt afgetrokken van de verschuldigde belastingen.

Vóór 2015

De federale regering zal die noodzakelijke aanpassing doorvoeren. Door te kiezen voor een belastingvermindering tegen het marginale tarief, wordt het bestaande fiscale voordeel doorgetrokken. ‘Zowel lopende leningen als nieuwe leningen afgesloten vóór 1 januari 2015 zullen een voordeel genieten gelijkaardig aan de huidige aftrek. Ook voor het bouwsparen voor leningen onder het oude fiscale stelsel, blijft die vermindering behouden’, zegt Jef Wellens, fiscalist bij Kluwer. ‘De gewesten kunnen die vermindering tegen het marginaal tarief behouden gedurende de hele duur van de lening, maar zijn dat echter niet verplicht’.

Na 2015

Voor leningen gesloten vanaf 1 januari 2015 voorziet de staatshervorming in een belastingvermindering tegen een vast tarief van 45 procent. Dat voordeel geldt zolang de Vlaamse regering geen eigen regeling uitwerkt. ‘De gewesten kunnen vanaf 1 juli 2014 via een decreet een eigen belastingvermindering invoeren tegen een vast percentage of zelfs een vast bedrag’, zegt Jef Wellens. ‘ Dat kan in feite al voor leningen afgesloten vanaf 1 januari 2014. Maar dat scenario is niet waarschijnlijk, omdat de Vlaamse regering al herhaaldelijk stelde dat een eigen regeling ten vroegste zal raken aan leningen gesloten vanaf 1 januari 2015.’ En daar gaat de federale overheid met dit amendement nu ook vanuit.

 

Bron : De tijd